NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

 

Q: W bibliotece prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży i chcemy odtwarzać bajki na dużym ekranie. Czy musimy wykupić licencję?

A: Tak. Licencji potrzebuje każdy kto publicznie odtwarza filmy z nośników wideo przeznaczonych do użytku domowego. Biblioteki nie są objęte żadnym wyłączeniem dotyczącym publicznego odtworzenia utworu przewidzianym w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Q: Zakupiliśmy film z legalnego źródła, czy wciąż potrzebujemy licencji żeby wyświetlać je publicznie?

A: Nośniki video takie jak DVD, Blu-Ray, kasety VHS czy serwisy VOD są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego (informują o tym ostrzeżenia na oryginalnych opakowaniach i te pojawiające się przed nagraniami). Nawet pojedyncze wyświetlenie filmu w bibliotece lub wszędzie indziej poza domem jest w polskim prawie zakwalifikowane jako pokaz publiczny i wymaga odpowiedniej licencji.

Q: Nie pobieramy opłat za odtwarzanie filmów, czy zwalnia nas to z konieczności posiadania licencji?

A: Nie. Licencja jest wymagana dla wszystkich pokazów publicznych bez względu na to, dla jakiej widowni się odbywa, ani czy pobiera się opłaty za bilety czy nie.

Q: Na pokazy filmowe w naszej bibliotece przychodzi stała grupa widzów, pozostających ze sobą w relacjach towarzyskich, czy możemy w takim przypadku wyświetlać filmy w ramach dozwolonego użytku prywatnego?

A: Mitem jest wyświetlanie filmów w bibliotece w ramach dozwolonego użytku prywatnego. Nawet jeśli widzowie pozostają w stosunku towarzyskim, taka relacja musi istnieć pomiędzy udostępniającym, a odbiorcami. W przypadku instytucji publicznej bądź firmy jest to po prostu wykluczone.

Q: Opłacamy już ZAIKS, czy w takim razie potrzebujemy osobnej licencji na odtwarzanie filmów?

A: Tak. Należy pamiętać, że z reguły to wyłącznie producent jest uprawniony do udzielania zgody na korzystanie z utworu audiowizualnego i to jemu należy się wynagrodzenie. ZAiKS nie reprezentuje praw do filmów. Tak zwana licencja niewyłączna, jakiej udziela ZAiKS, jest jedynie środkiem realizacji uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia na rzecz współtwórców utworów zawartych w filmie i wykonawców.

Q: Jaką mam pewność, że firma MPLC jest uprawniona do wydawania licencji na publiczne wyświetlanie filmów w imieniu producentów filmowych.

A: Wzór umowy licencyjnej zawiera standardowe oświadczenie MPLC o posiadaniu prawa do udzielania licencji na mocy zawartych umów i zgodnie z Ustawą. Pełna lista producentów i dystrybutorów reprezentowanych przez MPLC stanowi załącznik do umowy. Na życzenie licencjobiorcy udostępniamy listy uwierzytelniające od kluczowych studiów filmowych.

MPLC jest Niezależnym Podmiotem Zarządzającym znajdującym się w rejestrze takich podmiotów prowadzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Q: Czym jest Niezależny Podmiot Zarządzający?

A: Niezależny Podmiot Zarządzający, podobnie jak Organizacja Zbiorowego Zarządzania, jest uprawniona do zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na rzecz więcej niż jednego podmiotu uprawnionego. Różnica tkwi w tym, że Niezależny Podmiot Zarządzający może prowadzić działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest zarządzanie prawami na rzecz uprawnionych na podstawie udzielonego przez nich dowolnego tytułu prawnego (pełnomocnictwa, umowy agencyjnej, licencji itp.), a zamiast zezwolenia musi być wpisany do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W rejestrze znajdują się szczegółowe informacje dotyczące naszej działalności w tym: kategorie uprawnionych, których reprezentujemy (producenci audiowizualni, dystrybutorzy), pola eksploatacji utworów przez nas licencjonowane (publiczne odtwarzanie utworów audiowizualnych, w tym za pomocą nośników wprowadzonych do obrotu) oraz rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych (filmy, seriale, programy telewizyjne, programy audiowizualne, koncerty) i oczywiście terytorium (Polska). 

Q: Ile kosztuje licencja MPLC?

A: Cennik dla bibliotek jest dołączony do Formularza Zgłoszeniowego, który znajdziesz tutaj. W nietypowych przypadkach przygotowujemy indywidualne wyceny w oparciu o wielkość publiczności i częstotliwość pokazów.

Q: Czy wraz z licencją dostarczacie również film?

A: Nie. Zajmujemy się wyłącznie udzielaniem licencji, co oznacza, że organizatorzy pokazów muszą zaopatrzyć się w sprzęt do odtwarzania i nośniki z filmami we własnym zakresie.